Κανονισμός Άρδευσης 2020

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 Ο προγραμματισμός άρδευσης στο Δίκτυο γίνεται με βάση ότι ο Ταυρωπός θα στείλει  40.000.000 μ3 νερού στα αντλιοστάσιά μας για τις ανάγκες του οργανισμού σε χρόνο που θα ζητηθεί από τον οργανισμό. Σε περίπτωση που δεν έχουμε στα αντλιοστάσιά μας την παραπάνω ποσότητα νερού, ο οργανισμός δεν φέρει καμία …

Κανονισμός Άρδευσης 2020 Διαβάστε Περισσότερα »