Δηλώσεις Άρδευσης 2022

Παρακαλούνται οι αρδευτές του ΤΟΕΒ Πηνειού και όσοι ποτίζουν από γεωτρήσεις του οργανισμού να προσέλθουν στα γραφεία μας (ως τις 28/2/2022) για να δηλώσουν τις καλλιέργειες τους που προτίθενται να αρδεύσουν. Επίσης όσοι έχουν οφειλές να προβούν στην εξόφληση ή ρύθμιση αυτών. Σημειώνεται ότι όσοι αρδευτές έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ή δε προβούν σε δήλωση των κτημάτων στον προκαθορισμένο χρόνο δε θα μετέχουν στα προγράμματα άρδευσης που καταρτίζει ο οργανισμός και δε θα έχουν δικαίωμα να ποτίσουν.

                                                                                                                        Ο  Διευθυντής                                                                                                                 Αραμπατζής Βασίλειος