Αντλιοστάσια


antliostasia(1)
antliostasia(2)
antliostasia(6)
antliostasia(5)
antliostasia(4)
antliostasia(3)
previous arrow
next arrow

Τα αντλιοστάσια άρδευσης και διανομής αποτελούνται από συστοιχίες αντλιών που μεταφέρουν το νερό στον προορισμό τους ο οποίος είναι η άρδευση των καλλιεργειών και το γέμισμα των ταμιευτήρων – τεχνητών λιμνοδεξαμενών. Μέσω των αντλιοστασίων εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κάθε φορά παροχή νερού στο δίκτυο. 

Πιο συγκεκριμένα τα αντλιοστάσια του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού ως κεντρικό δίκτυο μεταφοράς  και διανομής αρδευτικού νερού  παροχετεύουν το νερό του Πηνειού ποταμού στο δίκτυο του Οργανισμού και μέσω τάφρων και μικρότερων καναλιών το νερό διοχετεύεται σε έκταση 140.000 και πλέον στρεμμάτων  καλλιεργειών για απευθείας άντληση στο επιφανειακό δίκτυο ή τροφοδότηση των ταμιευτήρων του Οργανισμού καθώς και της Λίμνης Κάρλας.