Πεδινοί Ταμιευτήρες


1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow

Ειδικά στη Θεσσαλία με τον όρο «ταμιευτήρες», αναφέρονται συνήθως οι δεξαμενές ταμίευσης – αποθήκευσης νερού σε εκτάσεις πεδινών περιοχών με σκοπό την χρήση τους για άρδευση το καλοκαίρι. Κατασκευάζονται με συμπιεσμένα αναχώματα ύψους 4-8 μέτρα, άνω πλάτους 6-8 μέτρα και εσωτερική επένδυση με λιθορριπή (για προστασία από τον κυματισμό). Η αποθήκευση του νερού γίνεται με αντλιοστάσιο και η έξοδος με βαρύτητα. Το νερό προέρχεται αποκλειστικά από τον Πηνειό, μέσω διωρύγων, τάφρων ή συλλεκτήρων (1Τ, κ.λ.π.). Οι Ταμιευτήρες έγιναν κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις ακαλλιέργητες (Κοινοτικοί μεριάδες-βοσκότοποι, εκτάσεις του δημοσίου κ.λ.π.).

Ειδικότερα στη Θεσσαλία από το 1987 μέχρι το 2015 έγιναν 16 πεδινοί Ταμιευτήρες με συνολική χωρητικότητα για αποθήκευση 25.000.000 μ3 νερού (εκτός του μεγάλου Ταμιευτήρα Κάρλα έκτασης 38.000 στρ.).

Στο Νομό Λάρισας κατασκευάσθηκαν από το 1987 μέχρι σήμερα, δεκατρείς (13) ταμιευτήρες αποθήκευσης νερού, ενώ δύο (2) νέοι θα αρχίσουν να κατασκευάζονται μέσα στο 2015. Επίσης ένας ταμιευτήρας κατασκευάσθηκε στον Νομό Καρδίτσας (Ιτέα). Οι δεκαπέντε (15) ταμιευτήρες – στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού – έχουν συνολική έκταση 7.233 στρέμματα και χωρητικότητα για αποθήκευση 21.700.000 μ3 νερού.

Με το νερό αυτό καθώς και με τα αποθέματα έξη (6) πρόχειρων φραγμάτων – που έχουν κατασκευασθεί στο φυσικό συλλεκτήρα Ασμάκι από το 1987 – συνολικής χωρητικότητας 2.000.0000 μ3 νερού, εξυπηρετούνται 60.000 – 70.000 στρ. για το σύνολο ή μέρος της άρδευσης (2-3 ποτίσματα) των εκτάσεων του ΤΟΕΒ Πηνειού (κυρίως στις παρακάρλιες περιοχές).

Πηγή: Υ.ΠΕ.ΘΕ

Αυτή τη στιγμή οι δύο νέοι ταμιευτήρες σε Γλαύκη και Καστρί έχουν ήδη παραδοθεί προς διαχείριση στον Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού και συνδράμουν δυναμικά και καθοριστικά στο έργο του Οργανισμού.