Πλειοδοτική Δημοπρασία

Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΤΟΕΒ Πηνειού ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική για ενοικίαση των κάτωθι  αγροτεμαχίων στα γραφεία του ΤΟΕΒ Πηνειού:

  • Ζώνης Ελευθερίου  περιοχή «Μπαρκέτα» 22,50  στρ.

Ημερομηνία δημοπρασίας ορίζεται η 07/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

  • Ζώνης Μελισσοχωρίου  περιοχή «Κηπήρια» 42,50  στρ. .

Ημερομηνία δημοπρασίας ορίζεται η 07/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

  • Ζώνης Πλατυκάμπου  περιοχή «Νέχαλη»(Οινόπνευμα)  26,00  στρ. .

Ημερομηνία δημοπρασίας ορίζεται η 08/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

  • Ζώνης Αμφιθέας  περιοχή «Καρατσαϊρ» 6,00  στρ. .

Ημερομηνία δημοπρασίας ορίζεται η 08/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

  • Ζώνης Αμφιθέας  περιοχή «Καρατσαϊρ» 19,00  στρ. .

Ημερομηνία δημοπρασίας ορίζεται η 08/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30.

Τιμή έναρξης ορίζεται σε 50 ευρώ/στρ., για καλλιέργειες εκτός δένδρων.

Η μίσθωση θα είναι για 4 χρόνια.

Εγγύηση συμμετοχής είναι 10% επί του αρχικού μισθώματος, η οποία καταβάλλεται στην αρχή της διαδικασίας.

Οι πλειοδότες καθώς και οι συγγενείς Α΄ βαθμού αυτών, δεν πρέπει να είναι οφειλέτες στον οργανισμό.

Μετά το τέλος της δημοπρασίας ο πλειοδότης πρέπει να φέρει και έναν εγγυητή να υπογράψει.

Η καταβολή του τιμήματος του ενοικίου θα γίνεται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου.