ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού και στην προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του οργανισμού μας.

Στόχος της ιστοσελίδας είναι η άμεση επικοινωνία, πληροφόρηση και η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών -αρδευτών που απαρτίζουν και στελεχώνουν τον Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού και τον καθιστούν ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων στην Ελλάδα διαχειριζόμενος  την άρδευση 150.000 και πλέον στρεμμάτων σε επιφανειακό δίκτυο και γεωτρήσεις.

Ο οργανισμός διοικείται από αγρότες για αγρότες. Στο σύνολο μας τα άτομα που μετέχουμε στην διοίκηση του ΤΟΕΒ Πηνειού είμαστε ενεργοί αγρότες και γνώστες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι αγρότες-αρδευτές και στοχεύουμε στην επίλυση αυτών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων κάθε χρήσης. Το Δ.Σ. είναι έτσι δομημένο ώστε να εκπροσωπείται και να διοικείται ισότιμα όλο το δίκτυο και οι αρδευτές του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού.

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που δεν είναι όμως ανεξάντλητος. Η σωστή διαχείριση νερού είναι μείζονος και πρωταρχικής σημασίας για όλους μας και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων και στον τρόπο λειτουργίας του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού. Κάθε αρδευτική χρήση καλούμαστε παράλληλα με τη διαχείριση  του νερού  να διαχειριστούμε  και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και φυσικά φαινόμενα τα οποία κάποιες φορές δυσχεραίνουν το έργο μας.

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι καταβάλλουμε τα μέγιστα με όσες δυνατότητες έχουμε για την επάρκεια νερού άρδευσης όλων των στρεμμάτων, κατανοούμε τις ανάγκες των αρδευτών και στεκόμαστε δίπλα τους με υπευθυνότητα και σύνεση.

Αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια στέκεται πάντοτε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Αγοραστός.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ.Ο.Ε.Β.


Τρόποι
Πληρωμής
Αρδευτικά τέλη
χρήσης
Αίτηση Προς Δ.Σ.
Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού
Αίτηση για
Βεβαίωση μη Οφειλής
Αίτηση για Έκδοση
Άδειας Χρήσης Νερού
Αίτηση για Υπεύθυνη
Δήλωση Άρδευσης

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ