Ο ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

10 παραγωγοί μέλη του ΤΟΕΒ Πηνειού επισκέφτηκαν το Δεκέμβριο του 2019 την Περιφέρεια του Βένετο στη Βόρεια Ιταλία, πραγματοποιώντας τη δεύτερη ροή κινητικότητας του εγκεκριμένου σχεδίου του οργανισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Η αποστολή, την οποία συνόδευσε και ο Πρόεδρος του οργανισμού κ. Τσιούρης Δημήτριος, παρέμεινε στη γειτονική χώρα για 8 ημέρες και επισκέφτηκε διάφορους οργανισμούς με σκοπό την επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων αρδευτικού νερού.


Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τους οργανισμούς διαχείρισης υδατίνων πόρων Bonifica del Plave στην περιοχή Trevizo, το Consorzio di Bonifica στην περιοχή της Βενετίας καθώς και τις εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης γεωργίας ακριβείας CET electronics, ARCHETIPO slr and AIRONDRONE srl. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τα στελέχη των οργανισμών αυτών, δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας.