Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Ο  Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού αξιοποιώντας το πρόγραμμα Erasmus+, ταξίδεψε τον Νοέμβριο του 2019 στο εξωτερικό για επιμόρφωση και ενημέρωση σε νέες τεχνολογίες. Η διοίκηση του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού πραγματοποίησε επίσκεψη στην ισπανική Βαλένθια και είχε διαδοχικές επαφές με αντίστοιχους Οργανισμούς σχετικά με τις αρδεύσεις, τους μετεωρολογικούς σταθμούς και γενικά τον τρόπο άρδευσης της ευρύτερης περιοχής της Βαλένθια. Επίσης επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας της Βαλένθια, το οποίο ο πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού Δημ. Τσιούρης χαρακτήρισε «αποτελεσματικό συνεργάτη για την πρόοδο και το κύρος του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η αποστολή του είναι να συμβάλλει στην παραγωγική και βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των γεωργικών ειδών διατροφής, δημιουργώντας γνώσεις που ανταποκρίνονται στις τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις μέσω εφαρμοσμένης και άριστης έρευνας».